Nokia X Google Service

0

[Tips] การติดตั้ง Google Service บน Nokia X โดยไม่ต้อง Root เครื่อง ใช้ได้กับเฟิร์มแวร์ล่าสุด

สำหรับเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของ Nokia X ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Nokia X platform ของ Nokia นั้น …