NOKIA MICRO

0

ผู้ถือหุ้นบริษัทโนเกีย ประเทศฟินแลนด์ ได้เห็นชอบข้อตกลงการขายกิจการระหว่าง Nokia และ Microsoft เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  วันนี้ผู้ถือหุ้นบริษัทโนเกีย ประเทศฟินแลนด์ ได้อนุมัติข้อตกลงการขายกิจการของ Nokia มูลค่า 7.35 พันล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับ Microsoft เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลทำให้หลังจากนี้ส่วนอุปกรณ์และธุรกิจการบริการของ Nok…