Nokia Lumia Update

0

ลือ Microsoft จะเริ่มปล่อยอัพเดทเฟิร์มแวร์ Lumia Denim ในช่วงปลายเดือนนี้

หลังจากที่ผู้ใช้งานมือถือ Windows phone ในตระกูล Lumia ของ Microsoft เพิ่งได้รับการอัพเดทเฟิร์มแวร์พร้อมรับบปฏิบัติการที่เรารู้จักกันในนามเฟิร์มแวร์ Lumia Cyan …

Microsoft เริ่มปล่อยอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับ Nokia Lumia เพิ่มฟีเจอร์ Static IP ในบางประเทศ

หลังจากที่ Microsoft ได้ปล่อยอัพเดทเฟิร์มแวร์ Lumia Cyan สำหรับผู้ใช้งานมือถือ Nokia Lumia และสำหรับในประเทศไทยนั้น ตอนนี้การอัพเดทเฟิร์มแวร์นี้ก็ปล่อยให้กับผู้ใช้งานมือถือ …