Nokia Lumia 630 special edition

0

Nokia Lumia 630 รุ่นพิเศษสำหรับตลาดบราซิล 2 ซิมรองรับการดูทีวีดิจิตอลได้

เพื่อต้อนรับเทศกาลฟุตบอลโลกที่จะมาถึง Microsoft (Nokia) ประเทศบราซิลจึงตระหนักถึงความตื่นเต้นของคนในประเทศตัวเองดีครับ จึงได้จัดทำ Nokia Lumia รุ่นพิเศษนี้ขึ้นมา

Nokia Lumia …