Nokia Lumia 620 IP54

0

Nokia Lumia 620 จะมีฝาหลังที่รองรับมาตรฐาน IP54 ออกมาแล้ว!!!

สำหรับคนที่ใช้ Nokia Lumia 620 อยู่เตรียมเฮดังๆกันได้แล้วครับ เพราะตอนนี้จะมีฝาหลังที่รองรับมาตรฐาน IP54 ออกมาแล้ว โดยสำหรับมาตรฐาน IP54 อธิบายอย่างง่ายๆดังนี้ IP คือ มาตรฐานในการกันน้ำและผุ่นโดยตัวเลขหลัก…