Nokia drive beta

0

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์อาจทำให้ประสิทธิภาพการจับสัญญาณ GPS ของ Nokia Lumia 620/820/920 ลดลงได้มากถึง 70 %

มีผู้ใช้ Nokia Lumia 920 รายหนึ่งได้รายงานเข้ามาว่า Nokia Drive+ Beta มีปัญหาในการตรวจจับสัญญาณ GPS โดยไม่ทราบสาเหตุ App Nokia Drive+Beta มันนำทางไม่ได้เลยครับ อาการคือ 1. km/h ไม่ขึ้น จอนำทางนิ่ง แต่จะกลั…