Nokia by Microsoft

0

@evLeaks ปล่อยข่าว Lumia 1525 กำลังมา!! สำหรับเครือข่าย T-Mobile

  วานนี้ @…

Nokia by Microsoft เปลี่ยนชื่อแบรนด์แน่นอนแล้วประเดิมรุ่นแรก Lumia 830!!!

หลังจากข่าวภาพห…

ลือ Microsoft อาจจะใช้ชื่อแบรนด์มือถือว่า Nokia by Microsoft และใช้แบรนด์ Lumia แทน Surface

หลังจากการที่ M…