Nokia Brand

0

ลือ Microsoft จะทิ้งแบรนด์ Nokia จากมือถือ Lumia สิ้นปีนี้ และจะไม่มีคำว่า Windows phone คงเหลือแต่คำว่า Windows

อย่างที่เราทราบกันดีครับว่า ส่วนผลิตมือถือของ Nokia ในตอนนี้นั้น ถูก Microsoft เข้าซื้อกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการเปลี่ยนผ่านก็เสร็จสมบูรณ์ไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา และหลายๆฝ่ายก็จับตาว่า Microsoft …