Nokia 1.4

8. Nokia 1.4PNG | Nokia 1.4 | โนเกียที่ประหยัดที่สุด Nokia 1.4 เปิดขาย 2,690 บาท ออกมาเพื่อรองรับแอปฯ เป๋าตัง เน้นเจาะตลาดครอบครัว
โนเกียที่ประหยัดที่สุด Nokia 1.4 เปิดขาย 2,690 บาท ออกมาเพื่อรองรับแอปฯ เป๋าตัง เน้นเจาะตลาดครอบครัว

บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล ประกาศเปิดตัว Nokia 1.4 เจาะตลาดแมสสำหรับใช้งานในครอบครัว ครอบคลุมการเรียนออนไลน์ ประชุมผ่านวิดีโอคอล และผู้บริโภคยุค New Normal  ไทยชนะ หมอชนะ ตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิ…