Nissan Nismo Watch

0

Nissan 3E หล่อเฉียบขาด เชื่อมต่อคุณและรถยนต์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน!!!

หลังจากการเปิดตัวของ SmartWatch อัจฉริยะจาก Nissan นั่นคือเจ้า Nismo Smartwatch ในงาน Frankfurt Internation …

Nissan Nismo Watch ครั้งแรกที่จะทำให้คุณและรถยนต์ เป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าที่เคย!!!

มีแบรนด์อิเล็กทรอนิกส์มากมายที่ลงมาเล่นเทคโนโลยีผสานกับการแต่งกายแต่ Nissan เป็นแบรนด์แรกที่กล่าวว่า Smart Watch ของตนผสานการใช้งานระหว่างคนขับและรถยนต์เข้าด้วยกัน Nissan Nismo Watch เป็นชื่อของ …