Nintendo Switch Lite

0

มาแรง Nintendo Switch ขายได้ 10 ล้านในญี่ปุ่นแล้ว
ข่าวดี Nintendo Switch เตรียมอัพเกรดหน้าจอ ใช้ IGZO ของ Sharp