Night Shot

0

Huawei Mate 10 จะได้รับอัพเดตโหมดถ่ายภาพกลางคืนของตระกูล P20

Huawei เริ่มปล่อยอัพเดตโหมดถ่ายภาพกลางคืนของ Huawei P20 ให้กับ Huawei ในตระกูล Mate 10 แล้ว โดยรวมไปจนถึง Mate 10 Pro และ Mate 10 Porsche Design ด้วย โดยเฟิร์มแวร์นั้นใช้รหัสรุ่นว่า BLA-L29C 8.0.0.145 ซึ่ง…