NieR Replicant

NieR Replicant PV 04 20 21 aaaa | NieR Replicant | NieR Replicant ver.1.22474487139 เปิด Trailers ตัวใหม่พร้อมข้อมูลตัวเกมเพิ่มเติม
NieR Replicant ver.1.22474487139 เปิด Trailers ตัวใหม่พร้อมข้อมูลตัวเกมเพิ่มเติม

วันนี้ทาง บริษัท SQUARE ENIX CO., LTD ไดเ้ปิดเผยชุดเนื้อหาเสริม มากมายสำหรับเกม NieR Replicant ver.1.22474487139 เกมที่จะพาผูเ้ล่นกลับไปพบกับเกม NieR Replicant ในรูปโฉมใหม่ที่สูงขึ้นโดยพูดเสียงพากย์และเพลง…