Ni no Kuni 2

เปิดตัวเกม Ni No Kuni II: Revenant Kingdom บน Nintendo Switch

Bandai Namco Europe และ Level-5 ได้ยืนยันแล้วว่าภาคต่อของ Ni No Kuni เกม RPG ในตำนาน ที่มีชื่อว่า Ni No Kuni II: Revenant Kingdom – Prince’s Edition จะลง Nintendo Switch ในเดือนกันยายนนี้ Ni No Kuni …

พบข้อมูลเกม Ni no Kuni 2 บน Nintendo Switch

คณะกรรมการจัดเรตซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิง หรือ ESRB ของอเมริกา ได้มีการจดทะเบียนเกม “ Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Prince’s Edition” สำหรับ Nintendo  Switch โดยเกม Ni no Kuni II: Revenant Kingdom เปิดตั…