NEG Dinorex

0

Nokia 8.1 จะเปลี่ยนมาใช้หน้าจอ NEG Dinorex แทน Gorilla Glass

ปรกติแล้วสมาร์ทโฟนทั่วไปรวมทั้ง Nokia จะใช้หน้าจอแบบ Gorilla Glass เพื่อปกป้องหน้าจอจากรอยขีดข่วนและป้องกันการ ตกกระแทก ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นมาตรฐานของวงการสมาร์ทโฟนแล้ว แต่ดูเหมือนว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะม…