Nano Technology

0

!!!การออกเดทสไตล์หนุ่มสาว สมมติฐานในปี 2020 เมื่อโลกเข้าสู่ “Nano Technology” เต็มขั้น

ชีวิตอนาคตและความคิดฝันเกิดได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยจินตนาการครับ แล้วค่อยสร้างเป็นรูปเป็นร่างด้วยแรงบันดาลใจ แม้วันนี้ยังเป็นจริงไม่ได้ แต่ด้วยความมุ่งมั่น เราก็จะพัฒนาตัวเองไปให้ถึงจุดนั้นในสักวันใดวันหนึ่ง แ…