MyScript MathPad

0

พิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป!! MyScript MathPad เขียนด้วยลายมือแล้วแปลงเป็นสัญลักษณ์ไปใช้ใน LaTeX, MathML, Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ

  วันนี้ขออนุญาตแนะนำแอพพลิเคชั่นที่ค่อนข้างเฉพาะทางหน่อยนะครับ แต่เชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคน แม้จะไม่ได้คลุกคลีกับคณิตศาสตร์อยู่เป็นประจำก็คงเคยมีปัญหาในการพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อยู่บ้างไม่มากก็น้อย…