My SSO

0

my SSO : แอปฯ ภาครัฐทำลายความไว้ใจอีกครั้ง ปล่อยข้อมูลส่วนตัวของประชาชน ไร้การป้องกัน

  สำหรับผู้อ่านหลาย ๆ ท่าน ผมเชื่อว่ามีความรู้และเข้าใจเพียงพอในการท่องอินเทอร์เน็ตหรือใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ต้องระมัดระวังการสูญหายหรือขโมยข้อมูลส่วนบุคคล เพราะหากข้อมูลเหล่านั้นหลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพ เข…

ใครมีประกันสังคมโหลดแอพ MY SSO สามารถดูสิทธิได้ว่าเราอยู่ รพ.อะไร เงินเก็บสะสมมีเท่าไหร่แล้ว สะดวกมาก

MY SSO แอพพลิเคชั่นสำหรับระบบ iOS และ Android เป็นแอพพลิเคชั่นจากผลงานของ CAT Telecom Public Co., Ltd. หรือ กสท ของประเทศไทยนั้นเองครับ เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ประกันตนกับทางประกันสังคม ที่สามารถใช้เลขหมายบัตรประชา…