My First App

0

ประชาสัมพันธ์ : ไมโครซอฟท์มอบรางวัล My First App

นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ (ขวา) หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนนักพัฒนา ไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศให้กับนายนรนภ กุลวิวรรธน์ (กลาง) เจ้าของแอพ Make Melo ผู้ชนะการแข่งขัน My First App ซึ่งเป็นโครงการความร่วมม…

Nokia และมหาวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการ My First App เพื่อก้าวสู่ยุค 3G เต็มรูปแบบ!!!

โนเกียร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ My First App (มาย เฟิร์สต์ แอพ) สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดฝึกอบรม และสร้างแลบปฏิบัติการ เพื่อสร้างนักพัฒนาแอพไทยเลือดใหม่รองรับการเติบโตของระบบนิเว…