My First App

0

ประชาสัมพันธ์ : ไมโครซอฟท์มอบรางวัล My First App

นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ (ขวา) หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนนักพัฒนา ไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศให้กับนายนรนภ กุลวิวรรธน์ (กลาง) …

Nokia และมหาวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการ My First App เพื่อก้าวสู่ยุค 3G เต็มรูปแบบ!!!

โนเกียร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ My First App (มาย เฟิร์สต์ แอพ) …