Muze

คุณ บี พีรณัฎฐ์ ทูลแสงงาม ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท Muze | Muze | Muze ผลักดันธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัลเพิ่มยอดขายและการซื้อซ้ำของลูกค้า
Muze ผลักดันธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัลเพิ่มยอดขายและการซื้อซ้ำของลูกค้า

ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีกหลายรายต้องเผชิญกับความท้าทายจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ส่งผลให้จำนวนลูกค้าหน้าร้านลดลง ช่องทางการขายออนไลน์ได้กลายเป็นช่องทางสำคัญสำหรับแบรนด์ในการสร้างยอดขายเนื่องจากลูกค้าหัน…