mural

0

PureView, ClearBlack และอีก 4ชื่อทางการค้าของ Nokia ตกเป็นของ Microsoft เรียบร้อยแล้ว

  หลังจากที่ทาง Microsoft ได้เข้าซื้อ Nokia ได้สำเร็จ แต่ก็มีหลายคนตั้งคำถามมาว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับบรรดาชื่อทางการค้าต่างๆของทาง Nokia เองล่ะ? คำตอบง่ายๆก็คือ ชื่อเหล่านั้นก็เป็นของ Microsoft แล้วน…