MoodleMobile

0

แนะนำแอพฯ MoodleMobile สำหรับใช้งาน Moodle บทเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

    เมื่อโลกเปลี่ยนไป เทคโนโลยีด้านการศึกษาก็พัฒนาตาม ซึ่งปัจจุบันการใช้งานสื่อบทเรียนออนไลน์ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ สื่อหรือโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ก็คือ Moodle ประกอบกับการเปลี่ย…

WP apps of the Week: แนะนำแอพฯ ตัวช่วยในการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์

  สัปดาห์ขอนำเสนอแอพพลิเคชั่นบน Windows Phone ที่มีประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน การทำงานออฟฟิศ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมาก ซึ่งถือว่านำแอพพลิเคชั่นไปใช้ประยุกต์ได้หลายอย่าง เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา…