MONOMAX

3BB ปรับแพ็ก GIGATainment ใหม่! เพิ่มอัปโหลดขั้นต่ำเป็น 200 Mbps พร้อมชู HBO GO ให้ดูฟรี 1 เดือน และแพ็กเกจเน็ตใหม่ของ 3BB ที่มีให้เลือก 4 ราคา

3BB ปรับและอัพต่อเนื่อนครัง หลังจากยกระดับเน็ตบ้านความเร็วขั้นต่ำทั้งหมดให้มาอยู่ที่ระดับ 1 Gbps กันแล้ว ก็ออกโปรใหม่ที่ปรับเพิ่มความเร็วอัปโหลดให้แรงกว่าเดิมเป็นขั้นต่ำ 200 Mbps อีกด้วย และไม่มีการเพิ่มรา…