Mobile division

0

CEO ของ Sony ชี้ ไม่มีการขายแผนกโทรศัพท์มือถือทิ้งและการผลิตชิพเซทของตัวเอง

จากที่เดือนก่อนทาง CEO ของ Sony นาย Kazuo Hirai ได้ออกมาเปิดเผยว่า “หากบริษัทไม่สามารถทำกำไรจากในส่วนของโทรศัพท์มือถือได้ ทางบริษัทอาจพิจารณาในทางเลือกอื่นๆ” งานนี้ก็เล่นเอามีข่าวลือออกมาสะพัดเ…