Milieu Surveys

0

รู้จัก Milieu Surveys แอปที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การทำแบบสอบถามออนไลน์ให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

Milieu Surveys แอปพลิเคชันที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การทำแบบสอบถามออนไลน์ของคุณให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

Milieu Insight คือบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของพฤติกรรมผู้บริโภคและคร่ำหวอดอยู่ในวงการวิจัยตลาดมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการปฏิวัติแนวทางการทำวิจัยตลาดให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย และเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค …