Microsott

0

Steve Ballmer กล่าวทิ้งท้ายตำแหน่ง CEO ของ Microsoft “เราจะนำสิ่งใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่มาสู่โลก เราจะเปลี่ยนโลกอีกครั้ง” สุนทรพจน์บนคราบน้ำตา

เมื่อวานนี้ Microsoft ได้จัดงานประชุมภายใน ซึ่งในการประชุมนั้นมีเรื่องน่าสนใจเป็นข่าวออกมาหลายๆเรื่อง โดยเรื่องของสุนทรพจน์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์เศร้าเคล้าน้ำตาของคุณ Steve Ballmer CEO ของ Microsoft เองก็เป็น…