Microsoft Remote Office

0

แนะนำแอพฯ Microsoft Remote Office สำหรับควบคุมหรือรีโมทเอกสาร MS Office ผ่านสมาร์ทโฟน

    แอพพลิเคชั่น Microsoft Remote Office สรุปหลักการสำคัญ ก็คือ เป็นแอพฯ สำหรับควบคุมการทำงานหรือการนำเสนองานผ่าน Microsoft Office เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ที่ต้องการนำเสนองานผ่…

WP apps of the Week: แนะนำแอพฯ ตัวช่วยในการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์

  สัปดาห์ขอนำเสนอแอพพลิเคชั่นบน Windows Phone ที่มีประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน การทำงานออฟฟิศ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมาก ซึ่งถือว่านำแอพพลิเคชั่นไปใช้ประยุกต์ได้หลายอย่าง เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา…