Microsoft Nokia Ads

0

โฆษณาตัวแรกของมือถือ Nokia ภายใต้แบรนด์ Microsoft มาแล้ว “Not Like Everyone Else”

ภายหลังจากที่การเข้าซื้อกิจการฝ่ายผลิตมือถือและบริการของ Nokia โดย Microsoft เสร็จสิ้นลงแล้ว และตอนนี้ Microsoft ได้ปล่อยโฆษณามือถือ Windows phone …