Mi Power Bank Pro

0

Xiaomi เป็นบริษัทที่มียอดขาย Power Bank สูงที่สุดในโลก

หากพูดถึงบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจากจีนอย่าง Xiaomi แล้ว เชื่อว่าทุกคนคงทราบกันดีครับว่าอุปกรณ์จากบริษัทนี้มักจะมีคุณภาพดีแต่ขายในราคาที่ถูกมาก ซึ่งอันที่จริงแล้วนอกจากสมาร์ทโฟนทาง Xiaomi ก็ยังใช้คอนเซปต์เดี…