mi mix fold

xiaomi mi mix fold ceny parametry | mi mix fold | อึดจริง Xiaomi Mi Mix Fold ผ่านการทดสอบพับหน้าจอมากกว่า 4 แสนครั้ง
อึดจริง Xiaomi Mi Mix Fold ผ่านการทดสอบพับหน้าจอมากกว่า 4 แสนครั้ง

Xiaomi เปิดตัว Mi Mix Fold สมาร์ตโฟนพบหน้าจอได้รุ่นแรกของค่ายเมื่อไม่นานมานี้ สิ่งที่ผู้ใช้งานให้ความสนใจไม่แพ้เรื่องความล้ำคือ ความอึด เนื่องจากสมาร์ตโฟนที่พับหน้าจอได้นั้นค่อนข้างจะบอบบาง ผู้ใช้งานอาจมีค…