mi band 7

mi-band-7
หลุดราคาของ Xiaomi Band 7 ในโซนยุโรปออกมาจากทวิตเตอร์ ราคาราวๆ 50-60 ยูโร

Xiaomi เปิดตัว …

mi-band-7
Xiaomi Mi Band 7 เปิดพรีออเดอร์แล้ว จำหน่ายพรุ่งนี้

ตามกำหนดการเดิม…