Metro

0

!!!คุณอยากได้มั้ย นามบัตรแนว Metro ดีไซน์ ถ้าคุณชื่นชอบหรือเกี่ยวข้องใน Windows Phone ^^

นามบัตร หรือ Business Card ใบแสดงตัวตนและข้อมูลของเราเพื่อการแนะนำตัว จะดีแค่ไหนถ้ามันมี “สไตล์” และสไตล์นั้นบ่งบอกถึงสิ่งที่เราชื่นชอบหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังทำ และนั้นหมายถึง Metro Style ของ Wi…