Metal Gear Rising

Konami จดเครื่องหมายการค้าชื่อเกม Castlevania, Metal Gear Rising ในญี่ปุ่น

ค่ายเกมเก่าแก่อย่าง Konami ยื่นจดเครื่องหมายการค้าสำหรับ Akumajou Dracula (ชื่อภาษาญี่ปุ่นสำหรับซีรีส์ Castlevania) และ Metal Gear Rising ในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 6 เมษายนซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะในวันนี้ อย่างไรก…