Meizu X8

0

Meizu X8 Live Picture
หลุดภาพตัวเป็นๆ ของ Meizu X8 คู่แข่งตัวตรงกับ Xiaomi Mi 8 SE

Meizu X8 นั้นใก…

meizu
ผู้ก่อตั้ง Meizu ประกาศกล้า Meizu X8 จะดีกว่า Xiaomi Mi 8 SE แน่นอน

เมื่อสัปดาห์ก่อ…