MagVOOC

OPPO เปิดตัว MagVOOC Series ใหม่ล่าสุด พร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อภายในรถยนต์

OPPO เปิดตัว MagVOOC Series ใหม่ล่าสุด พร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อภายในรถยนต์ ณ Smart China Expo 2021 ขีดจำกัดใหม่ของ IoT เพื่อสร้างอนาคตของการเชื่อมต่ออัจฉริยะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น OPPO ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใ…