Mafia II Definitive Edition

พบชื่อเกม Mafia II Definitive Edition บน PS4 , XBoxone และ Nintendo Switch

เรียกว่าเป็นข่าวดี เพราะมีการพบรายชื่อเกม Mafia II Definitive Edition ได้ทำการจดทะเบียนจัดเรตใน ประเทศเกาหลี ซึ่งข่าวประเภทนี้จะเป็นข่าวจริง ไม่ใช่ข่าวลือ โดยเกม Mafia II Definitive Edition จะออกบน PlaySta…