m4

0

!!!HTC ไม่ได้มีแต่ M7 แต่ยังมี HTC M4 และ G2 ซ่อนอยู่อีกด้วย

 สำหรับข่าวลือที่หนาหูพร้อมกับภาพประกอบที่หลุดออกมาของ HTC M7 สมาร์ทโฟนตัวแรงของทาง HTC ที่น่าจะมีข่าวเปิดตัวในเร็วๆนี้ กลับปรากฏว่า ยังมีข้อมูลของเครื่องอีกสองรุ่น นั้นคือ HTC M4 และ HTC G2     …