Lumia820

0

!!!โนเกียประเทศไทย สรุปราคาและโปรโมชั่น Lumia 920 และ 820 เตรียมขายงาน Commart กลางเดือนนี้

Nokia ประเทศไทย ได้ออกมาประกาศถึงราคาจำหน่ายและโปรโมชั่นของสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ windows phone8 ทั้งสองรุ่น Lumia 920 และ Lumia 820 โดยเริ่มต้นจะวางจำหน่ายในราคา 21,500 บาท และ 16,600 บาทตามลำดับ โปรโมชั…