Lumia 1000 EOS

0

Nokia EOS? อาจจะมาพร้อมอุปกรณ์เสริมเพื่อแปลงร่างเป็นกล้องดิจิตอล!!

มีข่าวลือจากเว็…

Nokia เตรียมนำ Nano Coated ของ P2i มาใช้เอาละพี่น้องมือถือ Nokia จะกันน้ำแล้ว!!!

มีข่าวน่าสนใจมา…