LM-W319

0

LG ส่ง Smart Watch ตัวใหม่อีกรุ่นยื่นขอ FCC

ดูเหมือนปีนี้ LG จะวุ่นวายกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Wearable ไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะผ่านมาครึ่งปีก็มีข่าวหลุดถึงนาฬิกาอัจฉริยะหรือ Smartwatch จากค่ายที่ไม่ได้จะมาแค่ 1 แต่จะตามมากันอีกมากกว่านั้น เช่นในเดือนที่แ…