Liquid Nitrogen

0

iPhone 6 Plus vs Liquid Nitrogen ศึกนี้ใหญ่หลวงนัก!!!

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ iPhone 6 Plus ต้องเจอกับ Liquid Nitrogen ไม้ตายสำคัญในหนังหลายๆเรื่อง5555 งานนี้จัดให้ชมกันจะๆโดย RatedRR  สำหรับ Liquid Nitrogen จะมีความเย็นสูงถึง -196 องศาเซลเซียส ซึ่งมีความสามารถใน…