liquid lens

Xiaomi Mi Mix ใหม่ จะเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่ใช้ liquid lens หรือเลนส์เหลว

Xiaomi จะใช้ liquid lens ใน Mi Mix รุ่นใหม่
บริษัทอ้างว่าเลนส์ใหม่ จะมีโครงสร้างเช่นเดียวกับดวงตาของมนุษย์
เลนส์ใหม่ จะใช้งานได้ทั้งภาพระยะไกลและมาโคร

Huawei เตรียมใช้เทคโนโลยี Liquid Lens ในกล้องของสมาร์ทโฟนปีหน้า

รายงานใหม่จากแหล่งที่มาของประเทศจีนโดยตรงเผยว่า Huawei เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในกาทดสอบเทคโนโลยีที่จะใช้ในกล้องตัวใหม่อย่างเทคโนโลยี Liquid Lens เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทคโนโลยี Liquid Lens จะช่วยเพิ่มประสิทธิ…