Liftware Spoon

0

Liftware Spoon ช้อนสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันลดการสั่นได้ถึง 70% นวัตกรรมที่น่ายกย่อง!!!

สำหรับโรคพาร์กินสันเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อย เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ คนไทยเรียก สั่นสันนิบาต หรือ สันนิบาตลูกนก โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่รู้จักกันครั้งแรกในวงการแพทย์ในปี พ.ศ. 2360 โดยนายแพทย์เจมส์ …