LGG4

0

[ບົດແປ] ຣີວິວ LG G4 ແອນດຣອຍ Premium ກ້ອງລະດັບເທບ ອີກຫນຶ່ງຄວາມມີລະດັບຈາກ LG

ຫລັງຈາກທີ່ທາງ LG ປ່ອຍ LG G3 ອອກມາເມື່ອປີກ່ອນ ຕ້ອງບອກເລີຍສ່າກະແສຕອບຮັບຂອງເຄື່ອງລຸ້ນນີ້ມີທັງດີ ແລະ ບໍ່ດີ ແຕ່ກໍ່ມີຜູ້ນິຍົມຊົມຊອບຢ່າງຫລວງຫລາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນເລື່ອງຂອງການອອກແບບ ແລະ Interface ແບບທີ່ບໍ່ຄືໄຜ ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ…