LG Google Edition

0

LG จะไม่ได้ทำมือถือ Nexus รุ่นใหม่แต่จะมี Tablet ออกมาให้ได้ทึ่งกัน!!!

LG ยุโรปเปิดเผยว่าบริษัทไม่ได้สนใจในการที่จะสานต่อมือถือตระกูล Nexus ต่อจาก LG Nexus 4 ถึงแม้ว่ามันจะประสบความสำเร็จทางการตลาด LG ไม่ต้องการทำกลยุทธ์ซ้ำเดิม และมีการถามว่าจะมี Google Edition สำหรับมือถือเร…