Level 3 Comunication

0

จะเป็นอย่างไรเมื่อสัตว์โลกเริ่มหันมาทำลายอินเทอร์เน็ตของมนุษย์

นานแสนนานมาแล้วที่มนุษย์อย่างเราๆไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้เพียงผู้เดียว ยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆที่เราให้คำจำกัดความของสายพันธุ์เหล่านี้ว่า”สัตว์” สิ่งมีชีวิตที่เราเรียกมันว่าสัตว์นี้จริงๆแล้วในสายตาเรามันจะเป็นตัวอะไรๆที่มีขนเต็มตัว น่ารักๆ นุ่มนิ่ม มุ้งมิ้ง และฟรุ้งฟริ้ง ถูกต้องไหมครับ โดยส่วนใหญ่คนทั่วไปมักจะรู้สึกรักสัตว์เมื่อมันแสดงปฏิกิริยาอาการท่าทางที่น่ารักออกมา ไม่ว่าจะเสียงร้องของมัน(โดยเฉพาะแมว) …