Letter Sealing

0

line letter sealing | Letter Sealing | LINE อัพเดทฟีเจอร์ใหม่ Letter Sealing เพิ่มความปลอดภัยในการแชทด้วยการเข้ารหัสข้อความ
LINE อัพเดทฟีเจอร์ใหม่ Letter Sealing เพิ่มความปลอดภัยในการแชทด้วยการเข้ารหัสข้อความ

สำหรับใครที่กำลังตกใจว่าแอพ LINE เกิดอะไรขึ้น ทำไมอยู่ดีๆถึงมีรูปแม่กุญแจโผล่ขึ้นมาในชื่อของคู่สนทนา ? บอกเลยครับว่าไม่ต้องตกใจ เพราะเจ้าแม่กุญแจดังกล่าวนั้นเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่มีชื่อว่า Letter Sealing ซึ่งล…