Lazada Thailand

0

ลาซาด้าเล็งเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ปีแรก!

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ลาซาด้าได้ก้าวสู่การเป็นอันดับ 1

ของผู้ค้าปลีกระบบอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในช่วงระยะเวลาเพียง 2 ปี ลาซาด้าได้พาตัวเองทะยานขึ้นสู่…