KrobKruaKao

0

รีวิวแอพ KrobKruaKao [WP8] แอพพลิเคชั่นสำหรับติดตามข่าวสารทั่วไทยและรายงานเหตุฉุกเฉินด้วยตัวเอง

แอพพลิเคชั่นครอบครัวข่าว เป็นแอพสำหรับการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากทีมข่าวของสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ซึ่งได้ร่วบรวมข่าวสารในแต่ละวัน ทั้งข่าวเด่น ข่าวทันเหตุการณ์ และชมราการสดจากแอพพลิเคชั่นได้เลย